Prof. Dr. Ömer HARMANCIOĞLU

Eğitimi

Orta eğitim: İzmir Saint Joseph Koleji
Lise eğitimi: İzmir Atatürk Lisesi
Tıp eğitimi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1973
Uzmanlık eğitimi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalı

Ünvanları

Genel Cerrahi Uzmanı: 1977 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yardımcı Doçent: 1982 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doçent: 1984 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Profesör: 1991 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akademik Geçmiş

1973-1977: Uzmanlık eğitimi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD;
1977-1979: Başasistanlık Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD;
1979-1982: Başasistanlık Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
1979-1980: Almanya, Giessen Justus Liebeg Üni. Tıp Fak. Genel Cerrahi Departımanında çalışma (dört ayı DAAD bursu)
1980-1981: Fransa, Paris Gustave-Roussy onkoloji enstitiüsünde çalışma (12 ay, Fransız Technique Coopération bursu)
1982-1984: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Yardımcı Doçenti;
1984-1991: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Doçenti;
1984-1988:Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı;
1985-1986 :A.B.D. Washington D.C.,Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Departımanında araştırma çalışmaları;
1988-1996: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği;
1991-2011 : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Profesörü;
1993-1997: Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeliği;
1991-2011: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Hastalıkları Çalışma gurubu üyeliği ve Başkanlığı;
2011: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tiroid hastalıkları Çalışma gurubu üyesi;
2011: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin hastalıkları Cerrahisi Birim Başkanı;
2003-2005 : İzmir Meme Hastalıkları Derneği Başkanlığı
2005-2007 : İzmir Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği
2007-2009 :Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Başkanlığı
2011- : Özel Kent Hastanesi Genel Cerrahi, Meme ve Endokrin Hastalıklar Cerrahisi

Mesleki Dernek üyelikleri

Ulusal Cerrahi Derneği üyeliği;
Ege Cerrahi Derneği üyeliği;
İzmir Meme Hastalıkları Derneği üyeliği ,
Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu üyeliği